Privacybeleid

Funky Monkee websites, gevestigd aan Ethosa 4, 1103AN, Amsterdam Zuidoost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://funkymonkee.nl/

Ethosa 4

1103AN Amsterdam Zuidoost / 06-24346685

Persoonsgegevens die wij verwerken

Funky Monkee websites verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via arthur@funkymonkee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Funky Monkee websites verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming Funky Monkee websites neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Funky Monkee websites) tussen zit. Funky Monkee websites gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.
 • Waneer u een van onze contactformulieren invult, wordt deze informatie opgeslagen op onze server die onder gebracht wordt bij Vimexx .

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Delen van persoonsgegevens met derden Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Funky Monkee websites gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Funky Monkee websites en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar arthur@funkymonkee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Funky Monkee websites wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Funky Monkee websites neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met arthur@funkymonkee.nl

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatie gegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Funky Monkee websites bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Funky Monkee websites verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Funky Monkee websites blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben deze website beveiligd d.m.v.:

 • Bestandsveranderdetectie
 • 404 Detectie
 • Netwerk Brute Force-beveiliging
 • SSL
 • Sterke wachtwoordhandhaving
 • Wachtwoordverloop
 • Twee-factorenauthenticatie
 • Gebruikersbeveiligingscontrole

Cookies

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van je bezoekinformatie door Google (d.w.z. het gebruik van de website, de informatie die je webbrowser aan ons verstrekt en je IP-adres). Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.
 • Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.
 • De reactie-module op onze blog-artikelen maken gebruik van het comment-systeem ingebouwd in WordPress dat is ontwikkeld door Automattic. WordPress maakt gebruik van cookies om te controleren of je bent ingelogd, en voor analyse van je gebruikersgedrag. WordPress heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactie-module aan ons verstrekt.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Webserver

Naam: PHPSESSID

Functie: zorgt voor een snellere webervaring

Bewaartermijn: Sessie

Type: HTML Local Storage

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: maakt een ID aan die bijhoudt hoe de gebruiker de website gebruikt

Bewaartermijn: 2 jaar

Type: HTML Local Storage

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _gat

Functie: gebruikt door Google Analytics  om verzoeken

Bewaartermijn: Sessie

Type: HTML Local Storage

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _gid

Functie: maakt een ID aan die bijhoudt hoe de gebruiker de website gebruikt

Bewaartermijn: Sessie

Type: HTML Local Storage

 

Cookie: Google Analytics

Naam: collect

Functie: maakt een ID aan die bijhoudt wat voor soort device de gebruiker gebruikt

Bewaartermijn: Sessie

Type: HTML Local Storage

funky monkee websites logo

Register

KVK 64031993
BTW 130484040 B 01

Links

Nieuwe Website
Website Repareren
SEO Optimalisatie

Funky Monkee websites wordt gewaardeerd met een 5.0 van 5 sterren op basis van 42 reviews.

Chat met Arthur
👋 Fijn dat je er bent!
Ik ben Arthur. Waar kan ik je mee helpen?
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner