We zijn verheugd dat je onze website op www.funkymonkee.nl bezoekt. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zijn voor ons van groot belang. We willen je daarom graag informeren over welke persoonlijke gegevens we verzamelen wanneer je onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Wie is verantwoordelijk?
De verantwoordelijke in de zin van de Nederlandse GDPR Implementatiewet (Uitvoeringswet Algemene Verordening gegevensbescherming) (“UAVG”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“AVG”) is Funky Monkee, Ethosa 4, 1103AN Amsterdam Zuidoost, Nederland. Richt eventuele vragen die je hebt aan arthur@funkymonkee.nl, of stuur ons een WhatsApp-bericht of bel ons op +31 (0) 6 24 34 66 85.

Beginselen van gegevensverwerking

a) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals je naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of gebruikersgedrag.

b) Verwerking
De verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld verzameling, ophaling, gebruik, opslag of overdracht) vereist altijd een wettelijke basis.

c) Wettelijke basis
Volgens de UAVG en de AVG moeten we minstens een van de volgende wettelijke bases hebben om je persoonsgegevens te verwerken: i) je hebt toestemming gegeven, ii) de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een contract / precontractuele maatregelen, iii) de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, of iv) de gegevens zijn noodzakelijk ter bescherming van onze legitieme belangen, mits jouw belangen niet worden overschreven.

d) Bewaring
Verwerkte persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen wettelijk vereiste bewaarverplichtingen meer zijn.

Gegevens die we verzamelen

a) Levering en gebruik van de website
Wanneer je onze website bezoekt en gebruikt, verzamelen we de persoonsgegevens die je browser automatisch naar onze server verzendt. Dit is technisch noodzakelijk voor ons om onze website weer te geven en de stabiliteit en beveiliging ervan te waarborgen. In dit opzicht verzamelen we de volgende gegevens:
i) IP-adres van de aanvragende computer,
ii) Datum en tijd van toegang,
iii) naam en URL van het geopende bestand,
iv) website van waaruit de toegang is gemaakt (referrer-URL), v) gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van je computer, evenals de naam van je internetprovider. De wettelijke basis is ons legitieme belang.

b) Hosting
De hostingdiensten die we gebruiken voor het exploiteren van onze website worden verzorgd door Digihosting (Beukenhof 8 8332 VA Steenwijk). Digihosting verwerkt hiervoor inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van onze website en diensten, op basis van onze legitieme belangen.

c) Content Management System
We gebruiken het Content Management System (CMS) van WordPress door Automattic Inc (60 29th Street Suite 343 San Francisco, CA 94107 US), om de gecreëerde en bewerkte inhoud en teksten op onze website te publiceren en te onderhouden. Dit betekent dat alle inhoud en teksten die naar onze website worden ingediend, naar WordPress worden overgedragen. De wettelijke basis is ons legitieme belang.

d) Cookies
We gebruiken cookies op onze website. Overeenkomstig de Nederlandse Telecommunicatiewet (Wet van 4 februari 2015 tot wijziging van de Telecommunicatiewet) (“TA”) en de Privacy- en Elektronische Communicatierichtlijn van de EU (“PECD”) moeten we je toestemming krijgen voordat we zogenaamde Niet-essentiële Cookies (Functionele cookies, Analyse- en Prestatiecookies, Advertentiecookies of Doelgerichte cookies) plaatsen. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid. De wettelijke basis voor verwerking is ons legitieme belang en jouw toestemming.

e) Contact met ons opnemen
We bieden je de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via verschillende methoden. We verzamelen de gegevens die je indient, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en je bericht om je aanvraag te verwerken en te beantwoorden. De wettelijke basis is zowel jouw toestemming als een contract.

We bieden ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtendiensten van WhatsApp (Meta Platforms 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 en 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland). Als je contact met ons opneemt via WhatsApp, slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt en – indien verstrekt – je voornaam en achternaam op in
overeenstemming met de bepaling van een contractuele of precontractuele maatregel om je verzoek te verwerken en erop te reageren.

f) Offerte verwerking
We verwerken je voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en de gegevens met betrekking tot je offerteaanvraag bij ons om je verzoek af te handelen. De vereiste informatie wordt als zodanig aangemerkt in het kader van je verzoek en omvat de informatie die nodig is voor het verstrekken van de offerte en contactgegevens. Na je aanvraag zullen we proberen contact met je op te nemen via telefoon, tekst of e-mail. De wettelijke basis is de nakoming van onze precontractuele verplichtingen en, in individuele gevallen, de nakoming van onze wettelijke verplichtingen.

g) Bij gebruik van onze diensten
We verwerken de persoonsgegevens die betrokken zijn bij het gebruik van onze diensten om onze contractuele diensten te kunnen leveren. Dit omvat met name onze ondersteuning, correspondentie met jou, facturering, nakoming van onze contractuele, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Dienovereenkomstig worden de gegevens verwerkt op basis van het nakomen van onze contractuele verplichtingen en onze wettelijke verplichtingen.

h) Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer
We verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en organisatie van ons bedrijf, en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. In dit opzicht verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken bij het leveren van onze contractuele diensten. De verwerkingsgronden zijn onze wettelijke verplichtingen en ons legitieme belang.

i) Sociale media
Wanneer je onze socialemediaprofielen op Facebook en Instagram bezoekt (Meta Platforms 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 en 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland), verwerken we je acties en interacties met ons profiel (bijvoorbeeld de inhoud van je berichten, vragen, posts of opmerkingen die je ons stuurt of op ons profiel achterlaat of wanneer je onze posts leuk vindt of deelt) evenals je openbaar zichtbare profielgegevens (bijvoorbeeld je naam en profielfoto). Welke persoonsgegevens uit je profiel openbaar zichtbaar zijn, hangt af van je profielinstellingen, die je zelf kunt aanpassen in de instellingen van je sociale media-account. De wettelijke basis is ons legitieme belang en jouw toestemming.

j) Economische analyses en marktonderzoek
Om zakelijke redenen analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, browsegedrag, enz. De analyses dienen alleen ons en worden niet extern bekendgemaakt en verwerkt met behulp van anonieme analyses met samengevatte en/of geanonimiseerde waarden. Hiervoor gebruiken we Hotjar (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), Google Analytics (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Matomo (voorheen Piwik) door InnoCraft Ltd, (7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, NieuwZeeland), en je kunt meer informatie vinden over beide in ons Cookiebeleid. De wettelijke basis is ons legitieme belang en jouw toestemming.

k) Servicebeoordelingen
We gebruiken het beoordelings- en beoordelingssysteem van Google en Facebook om onze service voortdurend te verbeteren. We bieden onze klanten de mogelijkheid om ons te beoordelen via een onafhankelijk portaal, zonder dat we dit op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden. Voor dit doel worden enkele gegevens naar Google en Facebook verzonden. De integratie is gebaseerd op ons legitieme belang, en we hebben geen invloed of controle over de door Google en Facebook verzamelde en verwerkte gegevens.

l) Google reCAPTCHA
We gebruiken ook Google’s reCAPTCHA van Google om te controleren of gegevensinvoer door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra je onze website betreedt. De wettelijke basis voor het gebruik van reCAPTCHA is ons legitieme belang.

Gegevensbeveiliging
We verplichten ons om je privacy te beschermen en je persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van je bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, nemen we uitgebreide technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die regelmatig worden gecontroleerd en aangepast aan technologische vooruitgang. Deze omvatten onder andere het gebruik van erkende versleutelingsprocedures (SSL of TLS).

We willen er echter op wijzen dat, vanwege de structuur van het internet, het mogelijk is dat de regels voor gegevensbescherming en de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen niet worden nageleefd door andere personen of instellingen die niet binnen ons verantwoordelijkheidsgebied vallen. We hebben hier geen technische invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de door hem of haar verstrekte gegevens te beschermen tegen misbruik door deze te versleutelen of op andere wijze.

Internationale overdrachten
We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere bedrijven zoals nodig voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Om voldoende bescherming te bieden voor uw persoonlijke gegevens bij overdracht, hebben we contractuele regelingen met betrekking tot dergelijke overdrachten. We nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die we overdragen te beschermen.

Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen delen
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze zakelijke partners voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, waaronder (maar niet beperkt tot) het uitvoeren van de door u gevraagde diensten of het aanpassen van onze activiteiten om beter aan uw behoeften te voldoen. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met zakelijke partners die ermee instemmen uw persoonlijke gegevens uitsluitend te beschermen en te gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden.

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens bekendmaken voor elk doel met uw toestemming of voor rechtshandhaving, fraudepreventie of andere wettelijke maatregelen zoals vereist door wet- of regelgeving, of als we redelijkerwijs geloven dat we onszelf, onze klanten of andere zakelijke belangen moeten beschermen. Behalve zoals hierboven beschreven, waarvan u van tevoren op de hoogte wordt gesteld, zullen we uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken.

Wat we niet doen
● We vragen geen persoonlijke gegevens van minderjarigen en kinderen;
● We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering; en
● We verkopen uw persoonlijke gegevens niet.

Privacyrechten
Onder de UAVG en de GDPR kunt u de volgende rechten uitoefenen:
● Recht op informatie
● Recht op rectificatie
● Recht op verwijdering
● Recht op gegevensoverdraagbaarheid
● Recht van bezwaar
● Recht om toestemming in te trekken
● Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
● Recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

Als u vragen heeft over de aard van de persoonlijke gegevens die we over u hebben, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Bijwerken van uw informatie en intrekken van uw toestemming
Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben onjuist is of dat we er niet langer recht op hebben om deze te gebruiken en u wilt verzoeken om rectificatie, verwijdering, of bezwaar tegen verwerking of u wilt eventuele toestemmingen die u ons hebt gegeven intrekken, neem dan contact met ons op.

Toegangsverzoek
In het geval dat u een verzoek tot toegang van de betrokkene wilt indienen, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. We zullen reageren op verzoeken met betrekking tot toegang en correctie zo snel mogelijk. Als we niet in staat zijn om te reageren op uw verzoek binnen dertig (30) dagen, zullen we u vertellen waarom en wanneer we in staat zullen zijn om te reageren op uw verzoek. Als we u geen persoonlijke gegevens kunnen verstrekken of een door u gevraagde correctie kunnen aanbrengen, zullen we u vertellen waarom.

Klacht bij een toezichthoudende autoriteit
De Autoriteit Persoonsgegevens is de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens kan als volgt worden gecontacteerd: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, Telefoonnummer: (+31) – (0)70-888 85 00, Fax: (+31) – (0)70 – 888 85 01, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. We zouden echter graag de kans krijgen om uw zorgen aan te pakken voordat u contact opneemt met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geldigheid
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 9 november 2023 en is de huidige en geldige versie. Van tijd tot tijd kunnen echter wijzigingen of een herziening van dit beleid noodzakelijk zijn. Neem voor eventuele vragen contact met ons op via arthur@funkymonkee.nl, of WhatsApp of bel ons op +31 (0) 6 24 34 66 85.

funky monkee websites logo

Register

KVK 64031993
BTW 130484040 B 01

Links

Nieuwe Website
Website Repareren
SEO Optimalisatie

Funky Monkee websites wordt gewaardeerd met een 5.0 van 5 sterren op basis van 42 reviews.

Chat met Arthur
👋 Fijn dat je er bent!
Ik ben Arthur. Waar kan ik je mee helpen?
Cookieconsentbanner door Real Cookie Banner